Kristjan Puusild

Psühhoterapeut, filosoof

Kristjan Puusild

Olen liikumislembene psühholoogia ja filosoofiaharidusega jungiaanlik

psühhoterapeut, keda on alati huvitanud küsimused ja vastused inimhinge

olemust. Oma teekonnal ja iseenda otsingutes olen süüvinud ka keha olemusse ja piiridesse läbi maratonijooksude, tantsude, tantrapraktikate, matkade ja palverännakute. Olen veendunud, et iseenda leidmine suhtes maailma ja teiste inimestega on lõputu protsess. Selles protsessis saavad oluliseks psüühika sidusus, terviklikkus ja tasakaal. Igal inimesel on elu erinevatel perioodidel kõigi kolme leidmisel ja hoidmisel omad viisid, meetodid ja õppetunnid. Olen oma õppetunde saanud nii sise- kui välismaailmast, kuid eelkõige töös klientidega, kes on enesearengu teele astunud psühhoteraapia toel. Festivalil jagan lahkelt oma kogemusi ja õppetunde põnevatel psühholoogia teemadel.

Spirituaalse pürgimuse ja seksuaalsuse vahekordadest psühholoogi pilgu läbi

Avan töötoas spirituaalse pürgimuse tõukemehhanisme ja motiive. Nii nagu looduses, kehtib ka psüühikas energia jäävuse printsiip ning on eksistentsiaalselt oluline hoida tasakaalu üha uute muundumiste ja kasvamiste kiuste. Inimeseks olemine nõuab vastandite ühendamist (sidusus) nende koos hoidmist (terviklikkust) ning võimekust hoida tasakaalu. Elu koosneb niivõrd paljudest nähtustest, mis pidevalt kõigutavadet sidusust, terviklikkust ja tasakaalu. Inimesel tuleb nende mõjutustega toime tulla, kohaneda, võidelda või siis need ületada. Kultuur on sünnitanud erinevaid meetodeid ja õpetusi, praktikaid ja lähenemisi, mis on sellistele väljakutsetele toeks. Samas on iga inimese psüühikal niisamuti võimekus ja valmidus enesesäilitamiseks ja eneseületamiseks. Spirituaalse pürgimuse võimalikkus ja teadvustumine on nii avastatavad enesest kui omandatavad kultuurist. Töötoas avan oma nägemust sellest, kuidas ja miks.

Spirituaalne pürgimus on kultuuriti küll erinevalt, kuid enamasti ikka seotud ka keha või kehaliste praktikatega ning ka seksuaalsusega. Kõige vahetumalt näeme seda riitustes ja initsiatsioonides, üleminekurituaalides.

Avan loengus seksuaalsuse "tagatubasid" seoses sellega, kuidas inimkeha võib olla ühelt poolt rakendatav spirituaalse kasvamise heaks, kuid võib teisalt tõmmata inimest ka tasakaalust välja, mustritesse, kompleksidesse, sõltuvustesse kinni jäämisse, mis võivad hoopis spirituaalsele pürgimusele takistuseks saada. Jagan seda, kuidas psühhoteraapiaprotsesiis on võimalik endale teadvustada neid ohte, aktsepteerida oma kalduvusi (mis ei pruugi olla ühiskondlikult aktsepteeritud), mõista oma problemaatikat ning avada tee isiksuslikule kasvule, luues ka enda kõige haavatavamate ja häbi tekitavate osadega hinges ühendus, tasakaal ja rahu.

Mehelt naistele: tunnetades meest

Kes on mees? Kes mees päriselt on? Kas meest defineerivad tema tööd ja tegemised, tema jõukus ja vägi, tema kohalolu ja pühendumus? Ilmselt on paljud naised avastanud, et mehe tundma õppimine ei olegi kõige lihtsam asi. Enamasti tajuvad naised meest läbi nende tunnete, mida mees neis tekitab, kuid need tunded on ju naise enda omad. Mis jääb alles siis, kui eraldada need tunded ning püüda hoomata ja mõista meest kui niisugust. Mehed ei tunne sageli isegi ennast, kuidas siis võiks mees saada naisele end avada, kui temalt seda palutakse? Mees ongi üks suur küsimus, millele võib jääda lõputult vastama. Püüan töötoas pisut selgitada psühholoogilisi tagamaid, miks meeste hingeelu on iseendagi eest teadmatult varjul, kuidas mehe hing avaneb ja ärkab ning milline on naise roll selles. Meest ei määratle üksnes tema sotsiaalne staatus, edu ega sissetulek, vaid vägi, mis on hoitud ja hoomatud ning mida saab rakendada kõrgemate eesmärkide elluviimiseks. Selleks, et mees saaks end leida, on tal vaja luua ühendus oma arhetüüpse väega (armastaja, sõjamehe, maagi ja kuningaga) ning õppida tundma oma nõrkusi, vajakajäämisi ning tundeid. Jagan töötoas mõningaid meeste hingelisi valupunkte terapeudi vaatenurgast, et naistel avaneks võimalus oma mehi paremini mõista, vastu võtta ning soodustada neil oma väe leidmist.