Mis on tantra?

Tantra on iidne vaimne süsteem, mis on saanud alguse Tiibetist ja Kašmiirist, seejärel levinud Indiasse, olnud pikalt varjusurmas ja seejärel hakanud vaikselt läänemaailma imbuma. Tantra on ka üks paljudest jooga alamliinidest, seega on ka tantra eesmärgid samad, mis enamusel jooga liinidest. Tantra tähendab sanskriti keeles ühendma, ühinema, lõimuma või kangast kuduma. Seega on tantra eesmärgiks eelkõige ühendada iseenese keha, meel ja hing ja seeläbi leida jumalikkus ja valgustatus iseenese kaudu. Kui oled leidnud jumalikkuse iseendas, näed jumalikkust ka teistes inimestes ning kõiges muus meid ümbritsevas. Kuigi iidset tantrat vahendavad tänapäeva tantristlikud pühad tekstid ehk agamad, siis neisse tuleb suhtuda eelkõige kui filosoofilistesse ja tehnilistesse juhenditesse. Tantristlik teekond tähendab tõe ja jumalikkuse otsimist enese seest, mitte raamatututest ja väljastpoolt. Tantra on elustiil ja elufilosoofia, seda saab elada igal hetkel, seega on tantra mõtteviis ja suhtumine, teadlik elamise viis, mille kõrgeim eesmärk on valgustumine.