Mida tantra sisaldab?

Tantras võid kasutada mistahes tehnikaid ja meetodeid seni kuni see Sind vaimse arengu teel edasi viib ja Sind ning teisi ei kahjusta. Tantra keskne idee on genereerida energiat (seal hulgas seksuaalenergiat) ja seda alumistest energiakeskustest ülemistesse tõsta (sublimatsioon) ehk äratada müütiline Kundalini Šhakti. Selleks pead sa olema võimeline energiaid tunnetama ja juhtima. Just seda õpetavad ka tantrapraktikad- energiat tunnetama, genereerima ja juhtima. Seega sisaldab tantra energia- ja kehatööd, tööd oma meelega. Tantra praktikad võivad olla väga erinevas formaadis: meditatsioon, kehatöö, jooga, rännak, puhastustehnika, rituaal, hingamistehnika, jagamisring, tants, seksuaalsed praktikad ja veel palju enamgi. Oluline on see, et tehnika kasutab tantristlikke põhimõtteid energia suunamisest.

Tantra on kogemuslik, selle mõjusid ei saa avastada ilma kogemuseta. Peamine on olla avatud meelega, eelarvamusteta ja ootusteta ning osaleda. Kui juba tajud ja tunnetad, suudad energiaid iseendas suunata, märkad ja suudad meelt rahustada ning kohal olla, saad astuda järgneva suure sammu ning kogeda paarisharjutusi, mis võivad olla väga erineval tasemele. Sageli tuleb ette, et mõni ca 10-minutiline igasuguse füüsilise kontaktita silma vaatamise praktika võib Sind viia sügavamale isiklikesse puhastusprotsessidesse või kõrgendatud seisundisse kui oled terve elu jooksul kogeda saanud. Siit viib tee edasi ainult sügavamale…