Kas Eesti Tantrafestival 2021 erineb kuidagi varasematest tantrafestivalidest?

Tantrafestivale on Eestis korraldatud juba 8 aastat, erinevatel aastatel on olnud korraldusmeeskonnas erinevad inimesed ja seega on ka igal aastal olnud festival veidi erinevat nägu, nii nagu ka iga korraldajal on oma maailmanägemus. Iga aastaga on tantrafestival järjest paremaks läinud, kuna me kõik oleme õppinud ja nõuame nii endalt kui ka teistelt järjest rohkem. Nüüd ja edaspidi anname parima, e hoida tantrafestivali järjest rohkem vaimsel teel, tagades selleks töötubade omavahelise kooskõla ja põimituse, lähtudes eelkõige tantristlikust filosoofiast, luues kogu Festivali südameühenduses, pakkudes Sulle elamuse, mis on ülendav ja meeldejääv.

Kindlasti ei tähenda see seda, et tantrafestivalil vähem lõbus oleks või oleks vähem nalja, rõõmu ja nautimist, otse vastupidi. Festival on täielikult elujaatav ja kutsub Sind üles elu nautima ja armastama,  ent annab sellele tantristliku mõõtme- elada teadlikkuses ja kogu see maine kogemus tõsta teadlikult tantristlike tehnikate abil südametasandile ja sealt kõrgemale. Kõik selleks, et kogeksid hüpet oma arengus inimesena, kogeksid teadvusetasandi nihet ja näeksid, tunnetaksid seeläbi maailma hoopis teise pilgu läbi. Iga tegevus, mis me festivalil teeme ja iga otsus, mis korraldusmeeskond vastu võtab on ühe ja selge eesmärgiga – pakkuda nii osalejatele kui korraldajatele kõrgemat ja tugevamat vaimset kasvu.

Kasvame koos südameühenduses!